quarta-feira, 20 de janeiro de 2010

HOMENAGEM POLIGLOTA PARA ZILDA ARNS-MARTIR DA PAZ E SOLIDARIEDADE NO MUNDO

2741-ZILDA ARNS NEUMANN-(35)-Idioma:POLONÊS:
Tradução do poema nº 2707( em Português)

Homenagem póstuma poética nº 2741
Por Sílvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil
-

Tribute poetycki nr 2707
By Sylvia Araujo Motta / BH / MG / Brazylia


Etapu brazylijskiego życia,
kurtyny międzynarodowych
na smutne pożegnanie
Misja Humanistyczna;
gruz
Trzęsienie ziemi na Haiti
Ameryka Środkowa,
Zildę Arns Neumann
"Dies na scenie”
zamyka kurtynę rzeczywistości;
wzrusza,
otwartymi ramionami,
dla ducha
Zaprawdę
otrzyma Pokojową Nagrodę Nobla
wieczność w niebie.
--
Belo Horizonte, Minas Gerais / Brazylia,
Styczeń 12, 2010.

---***---


2742-ZILDA ARNS NEUMANN-(36)-Idioma:ROMENO:
Tradução do poema nº 2707( em Português)

Homenagem póstuma poética nº 2742
Por Sílvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil
-
Tribute Nr poetică 2707
De Sylvia Araújo Motta / BH / mg / Brazilia


Etapă a vieţii din Brazilia,
cortinei internationale
pentru rămas bun trist
Misiunea Umanist;
nimicuri
Cutremur în Haiti,
America Centrală,
Zilda Arns Neumann
"Moare la scena”
închide cortina de realitate;
shrugs,
braţele deschise,
pentru spiritul,
într-adevăr
a primi Premiul Nobel pentru Pace
eternitate în cer.
--
Belo Horizonte, Minas Gerais / Brazilia,
Ianuarie 12, 2010.

---***---


2743-ZILDA ARNS NEUMANN-(37)-Idioma:RUSSO:
Tradução do poema nº 2707( em Português)

Homenagem póstuma poética nº 2743
Por Sílvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil
-
Дань поэтического NO. 2707
К Сильвии Араужу Мотта / BH / MG / Бразилия


Бразильские этап жизни,
занавес международного
для печальный прощальный
Миссия гуманистический;
щебнем
Землетрясение в Гаити,
Центральная Америка,
Zilda Арнс Neumann
"Умирает на сцене”
закрывает занавес реальности;
пожимает плечами
распростертыми объятиями
для духа,
Истинно
получили Нобелевскую премию мира
вечность на небесах.
--
Белу-Оризонти, штат Минас-Жерайс /, Бразилии,
12 января, 2010.---***---


2744-ZILDA ARNS NEUMANN-(38)-Idioma:SÉRVIO:
Tradução do poema nº 2707( em Português)

Homenagem póstuma poética nº 2744
Por Sílvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil
-
Трибуте поетски Број 2707
Бы Силвија Араујо Мота / БиХ / мг / Бразилу


Бразилски фази живота,
завеса међународним
Сад за опроштај
Мисија хуманистичкога;
Руине
Земљотрес у Хаитију,
Централна Америка,
Зилда Арнс Неуманn
"Умире на сцени”
затвара завесе стварности;
слегне,
раширених руку,
за дух,
Заиста
добити Нобелову награду за мир
вечност на небу.
--
Бело Хоризонте, Минас Жераис / Бразилу,
Јануар 12, 2010.

---***---


2745-ZILDA ARNS NEUMANN-(39)-Idioma:SUAILE:
Tradução do poema nº 2707( em Português)

Homenagem póstuma poética nº 2745
Por Sílvia Araújo Motta/BH/MG/Brasil
-
Tribute kishairi No 2707
By Sylvia Araujo Motta / BH / MG / Brazili


Hatua ya Brazil maisha,
pazia kimataifa
kwa ajili ya kusikitisha kwaherini
Mission Utu;
ya rubble
Tetemeko nchini Haiti,
Amerika ya Kati,
Zilda Arns Neumann
"Dies at scene”
avslutar pazia wa ukweli;
shrugs,
wazi silaha,
kwa roho,
hakika
kupokea Tuzo ya Amani ya Nobel
milele mbinguni.
--
Belo Horizonte, Minas Gerais / Brazili,
Januari 12, 2010.

---***---

Nenhum comentário: